jesteś na: Strona glownaProgramy, akcje, projektyGminny Konkurs Piosenki Religijnej

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

          „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” 

(św. Augustyn)

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Przysietnicy

zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej

 

REGULAMIN

II GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI RELIGIJNEJ

 

I.                  Postanowienia ogólne


1.  Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym dla Szkoły Podstawowej (klas IV-VII) i klas gimnazjalnych.

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

II.               Cele Konkursu:


1.     Rozpowszechnianie i propagowanie piosenki religijnej.

2.     Integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży.

3.     Zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych.

4.     Wymiana doświadczeń w zakresie popularyzowania śpiewu wśród dzieci
i młodzieży.

5.     Stworzenie warunków do prezentacji wokalnej.

 

III.           Uczestnicy Konkursu


1.     Udział w przesłuchaniach mogą wziąć jedynie soliści.

2.     Kategorie wiekowe:

1) kl. 4 – 7 szkoły podstawowej;

2) kl. II – III gimnazjum.

3.     Szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 osoby w każdej z wyżej wymienionych dwóch kategorii.

 

IV.           Zasady uczestnictwa:

 

1.     Piosenkę religijną wykonują soliści.

2.     Wykonawca prezentuje 1 piosenkę religijną wyłącznie w języku polskim

 (z wyłączeniem kolęd, pastorałek oraz piosenek typu pop np.: Halleluja –  L. Cohen).

3.     Czas trwania piosenki nie może przekroczyć 4 minuty.

4. Wykonawca może zaprezentować piosenkę a capella lub z akompaniamentem (półplayback przygotowany na płycie CD lub akompaniament „na żywo”).     

V.    Organizacja Konkursu

1.     Termin i miejsce: 11 grudnia 2017r. (poniedziałek), godzina 9:00 – Szkoła Podstawowa w Przysietnicy.

2.     Organizator zapewnia wykonawcom nagłośnienie, odtwarzacz  CD, instrument klawiszowy: keyboard (nie dopuszcza się podkładów muzycznych ze ścieżką wokalną).

3.     O kolejności występu uczestników w każdej kategorii zdecyduje losowanie.

4.     Uczestnicy razem z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.

VI.     Ogłoszenie wyników

1. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

1)       warunki głosowe;

2)       poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja);

3)       interpretacja utworu;

4)       muzykalność;

5)       kultura sceniczna.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po przesłuchaniu wszystkich uczestników.

3. Jury przyzna:

1)           trzy główne nagrody w każdej kategorii wiekowej;

2)           wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej;

3)           dyplomy.

VII.     Postanowienia końcowe

1.     Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Organizator powołuje jury.

3.      Zgłoszenia prosimy przesłać do 30 listopada  2017r.;

1)           zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną – wypełniając kartę i przesyłając ją na  adres: spprzysietnica@op.pl;

2)           zgłoszenie musi być wypełnione dla każdego uczestnika.

4.   Zgłoszenia do Konkursu, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Cieślewicz tel. 667 936 484                                   oraz  siostra Anna Śliwa Tel. 737 767 768

 

Karta zgłoszenia do pobrania