Ślubowanie Liderów Promocji Zdrowia

Ślubowanie Liderów Promocji Zdrowia

 

8 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy odbyła się uroczystość ślubowania Liderów Promocji Zdrowia uczniów z gminy Stary Sącz. Nowymi członkami zostało 15 uczniów z klas 7a i 7b Szkoły Podstawowej w Przysietnicy oraz 50 uczniów ze Szkół Podstawowych: z Barcic, Gołkowic oraz Starego Sącza.

Na początku spotkania wszystkich szanownych Gości oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły przywitał pan dyrektor Aleksander Łukasik. Następnie Liderzy z klasy 3a i 2 gimnazjum przedstawili bardzo ciekawy prozdrowotny spektakl pt.: „Przyszło zdrowie do doktora”. Treść przedstawienia stanowiła zachętę dla wszystkich uczestników Gminnego Spotkania Liderów Promocji Zdrowia - do prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o zdrowie i prawidłowe odżywianie.

Zanim nowi członkowie LPZ złożyli ślubowanie musieli przejść próby stosowne do charakteru tej organizacji. Nie było łatwo, ale wszyscy poddani prozdrowotnym wyzwaniom poradzili sobie doskonale, dostarczając zebranym wiele radości.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania kandydaci na Liderów Promocji Zdrowia – w obecności wszystkich zebranych - złożyli uroczyste ślubowanie. Publicznie zobowiązali się do przestrzegania zasad życia prawdziwego Lidera: czyli do odrzucania narkotyków, papierosów i alkoholu, odrzucania wulgaryzmów, kłamstwa, oszustwa, lenistwa i wszelkich form agresji. Ponadto zobowiązali się być otwartym na świat i ludzi, zwłaszcza potrzebujących pomocy i chętnie wypełniać obowiązki Lidera Promocji Zdrowia.

Po oficjalnej części wszyscy udali się na bardzo zdrowy poczęstunek, a następnie wzięli udział w integracyjnej dyskotece. Młodzież bawiła się wyśmienicie, tak iż trudno im było się rozstać.

Dziękujemy wszystkim: dyrekcji, nauczycielom, przybyłym gościom, uczniom naszej szkoły za postawę zaangażowania i świadectwo, jak można wspaniale spędzić wspólnie czas promując zdrowie.

 

Zofia Magdalena Cieślewicz

opiekun LPZ