jesteś na: Strona glownaPromocja zdrowiaSzkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

 

Dnia 21 marca - w pierwszy dzień wiosny – w naszej szkole tradycyjnie obchodziliśmy Szkolny Dzień Promocji Zdrowia. Tego dnia wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców i  nauczycieli realizowali cykliczny, całodzienny projekt edukacyjny, który ma na celu propagowanie prozdrowotnych postaw, w tym: zdrowego odżywiania, umiejętności odrzucania wszelkich szkodliwych substancji i używek oraz propagowania aktywności fizycznej w codziennym życiu. Ponadto uczniowie poszczególnych klas byli tego dnia ubrani w stroje o jednolitym, wylosowanym przez klasę kolorze.

 

Główne cele tego projektu to:

·        Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,

·        Realizacja działań zawartych w projekcie Szkoły Promującej Zdrowie,

·        Upowszechnianie aktywnego spędzania czasu,

·        Kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków,

·        Upowszechnianie zdrowego odżywiania.

 

Podczas tegorocznego Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w:

·        konkursie plastycznym: wykonywali duże, tematyczne gazetki, które zostały porozwieszane na szkolnych korytarzach,

·        przygotowywali i degustowali sałatki warzywne i owocowe oraz zdrowe kanapki i soki owocowo-warzywne,

·        całe klasy prezentowały taneczne choreografie - które wprawdzie podlegały ocenie, niemniej wszyscy zostali nagrodzeni za wkład i zaangażowanie,

·        w swoich klasach przedstawiali i odgadywali prozdrowotne przysłowia – które prezentowane były przy pomocy pantomimy oraz oglądali multimedialne, prozdrowotne prezentacje,

·        uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas którego zobaczyli jak udziela się pomocy człowiekowi poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, poznali czym gasi się pożar powstały wskutek zapalenia oleju, oraz dowiedzieli się o szkodliwości i skutkach wypalania traw.

 

Z. M. Cieślewicz