jesteś na: Strona glownaProgramy, akcje, projekty„Nie pal przy mnie, proszę”

„Nie pal przy mnie, proszę”

„Nie pal przy mnie, proszę”

 

Co roku nasza szkoła bierze udział w programie edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę” organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Uczniowie klasy III  SP realizowali program profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę”.

Zajęcia w ramach programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.

                                                                                                                        Koordynator: 

Alina  Citak