„Kapsuła Czasu”

„Kapsuła Czasu”

 

Z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Barcicach przedstawiciele Rad Samorządów Uczniowskich z terenu gminy Stary Sącz zrobili wspólny projekt pt. „Kapsuła Czasu”. 30 maja 2019r. w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu w obecności pana Andrzeja Długosza – prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barcicach, pana Grzegorza Garwola, nauczycieli – opiekunów SU, w specjalnej skrzyni zostały złożone przygotowane przez uczniów poszczególnych szkół materiały. Znalazły się tam informacje dotyczące miejscowości, patronów szkół, imprez i uroczystości szkolnych, które mamy nadzieję zaciekawią za 25 lat kolejne pokolenie, które otworzy „Kapsułę czasu”. Każdy uczestnik złożył swój podpis, aby przypieczętować wspólną inicjatywę. 

Przedstawicielami naszej Szkoły były uczennice klasy VIII a: Sara Barnach i Emilia Padula – autorki listu, który został złożony w kapsule. Spotkanie to było okazją, aby wspólnie zastanowić się, co obecnie jest ważne w życiu młodego człowieka i czym warto się pochwalić oraz o czym opowiedzieć przyszłym pokoleniom. Nasze uczennice w liście wyraziły nadzieję, że gdy za ćwierć wieku „Kapsuła Czasu” będzie otwierana, o tym fakcie się dowiedzą.

 

K. Botwina