jesteś na: Strona glownaProgramy, akcje, projektyMłodzi Głosują 2019

Młodzi Głosują 2019

 

 Kampania profrekwencyjna i Młodzieżowe Wybory Parlamentarne 2019

w Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego

 

Projekt „Młodzi głosują” już od wielu lat realizowany jest w naszej szkole przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkolnym koordynatorem projektu jest w szkole nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie Pani Elżbieta Kosiba. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodego pokolenia właściwych postaw obywatelskich oraz patriotycznych.

Celem kampanii profrekwencyjnej 2019 przeprowadzonej w naszej szkole było zachęcenie dorosłych mieszkańców do udziału w wyborach do Parlamentu Polskiego, które odbędą się 13 października. Uczniowie i uczennice zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogliby zachęcić wszystkich uprawnionych mieszkańców swojej społeczności lokalnej do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. W kampanię profrekwencyjną w sposób szczególny zaangażowały się klasy ósme Szkoły Podstawowej ze względu na realizację podstawy programowej w ramach Wiedzy o Społeczeństwie.

Uczniowie pracowali w zespołach realizując poszczególne zadania. Najpierw przeprowadzili wśród społeczności lokalnej ankiety. Jednym z pytań zadawanych respondentom było pytanie o ich udział w wyborach do Parlamentu Polskiego 13 października. Po przeanalizowaniu wyników ankiety, uczniowie podjęli działania mające na celu zachęcenie dorosłych do uczestnictwa w wyborach. Przeprowadzili szereg różnorodnych działań w postaci:

-       wystroju głównego wejścia do szkoły, gdzie umieszczono hasło „Złych ludzi wybierają ludzie dobrzy, którzy nie głosują” i urnę z napisem „Głosuję 13 października”, co miało przypominać wszystkim o zbliżających się wyborach

-       przeprowadzonych ankiet i sondaży wśród społeczności lokalnej i przypadkowych przechodniów na starosądeckim rynku uwiecznionych w krótkich filmach

-       debat szkolnych

-       przygotowaniu prezentacji multimedialnych  o Parlamencie Polskim

-       plakatów zachęcających do udziału w wyborach.

Finałem tego przedsięwzięcia były przeprowadzone 10 października Młodzieżowe Wybory Parlamentarne. Karty wyborcze przygotowało dla naszego okręgu Centrum Edukacji Obywatelskiej. W szkole został przygotowany lokal wyborczy, powołano Młodzieżową Komisję Wyborczą i przeprowadzono wybory. Uprawnionymi do głosowania byli uczniowie klas 6-8.

 Oto wyniki :

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Przysietnicy

Adres szkoły: Przysietnica 152, 33-342  Barcice

Imię i nazwisko koordynatorki/a: mgr Elżbieta Kosiba

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 87

Liczba głosów oddanych: 76

w tym:

- liczba głosów ważnych: 74

- liczba głosów nieważnych:2

Lp.

Nazwa komitetu wyborczego

Liczba oddanych głosów

1

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

3

2

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

57

3

KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1

4

KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

5

5

KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

8

 

Uczniowie cieszą się, że ich działania wpłyną  pozytywnie na frekwencję wyborczą w ich miejscowości. Oni już wybrali, a za dorosłych trzymamy kciuki.

 Elżbieta Kosiba