jesteś na: Strona glownaArtykuły o konkursachGala finałowa konkursu "Woda - źródło życia"

Gala finałowa konkursu "Woda - źródło życia"

Gala finałowa Konkursu Wiedzy i Konkursu Plastycznego „Woda – źródło życia”

 

30 października 2019 w naszej szkole odbył się etap finałowy Konkursu Wiedzy i Konkursu Plastycznego „Woda – źródło życia”, organizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Starym Sączu i Sądeckimi  Wodociągami, pod patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

Konkursy były adresowane do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Celem Konkursów była promocja wśród uczniów odpowiedzialnego korzystania z wody, kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych, rozwijanie wiedzy o wodzie oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poznanie najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze funkcjonowania Sądeckich Wodociągów, a także procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Podczas 1 etapu konkursu z klas V – VIII zostały wyłonione osoby, które najlepiej napisały test wiedzy, który się odbył 11 października. Zadania konkursowe dotyczyły treści, które uczniowie poznali podczas wyjazdu do Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu oraz  przekazane zostały podczas spotkania z Panią doktor nefrolog Elżbietą Miś – Saczką tzn. wszystko dotyczyło wody.  

We środę 30 października na sali gimnastycznej rozpoczęła się gala. Pan Dyrektor Aleksander Łukasik przywitał wszystkich gości obecnych na konkursie: Pełnomocnika Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi Pana Aleksandra Bembenika, Koordynatorkę Akademii Wodnika Sądeckich Wodociągów Panią Katarzynę Budzyn, Sołtys Przysietnicy i Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Bożenę Ogorzały oraz Skarbnika Rady Rodziców Panią Annę Dorulę.

Dzieci z klasy II i III przygotowały inscenizację oraz piosenkę o wodzie. Po krótkiej części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na etap finałowy konkursów. Na sali gimnastycznej dzieci z klas I – IV rozpoczęły zmagania w konkursie plastycznym. W sumie z klas I – IV 23 osoby pracowały nad swoimi pracami. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez uczestnika pracy plastycznej określoną techniką w wyznaczonym czasie. Uczestnik Konkursu posługując się pastelami olejnymi wykonywał samodzielnie w czasie 45 min. pracę plastyczną w formacie A-3. Pomysłów było mnóstwo a czas szybko mijał. W tym samym czasie pod okiem jury i gości uczniowie klas starszych walczyli o jak najlepszy wynik w konkursie wiedzy. Łącznie do zmagań przystąpiło 35 uczniów w kategorii klas V – VI i  VII – VIII. Na początek 5 – osobowe drużyny z każdej klasy musiały rozwiązać krzyżówki i wykreślanki. Na wykonanie zadnia było tylko 5 minut.  Każda minuta była cenna. Do decydującej fazy przeszło w sumie 16 osób, po 8 z każdej kategorii. Uczniowie mieli za zadanie ułożyć logo Sądeckich Wodociągów oraz Akademii Wodnika, a także odpowiedzieć na pytania, które wylosowali przebijając balony. Oprócz rywalizacji była też dobra zabawa. Wszyscy świetnie się bawili emocji nie było końca. Konkursy to dobra okazja, aby promować wśród dzieci wiedzę ekologiczną, wzbogacać wiedzę o znaczeniu wody w życiu człowieka, rozwijać aktywność plastyczną a także umożliwić prezentację talentów.

Po zsumowaniu punktów oraz ocenie prac plastycznych nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów. W Konkursie przewidziano dla każdej grupy wiekowej nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz po 3 równorzędne wyróżnienia. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał  za udział drobną nagrodę rzeczową. Jury oceniając prace plastyczne zwracało uwagę na zgodność z tematem, dbałość o detale, kolorystykę, oryginalność i bogactwo wyrazu plastycznego a także estetykę pracy. W obecności uczniów całej szkoły Pan Dyrektor oraz goście nagrodzili zwycięzców, ciesząc się, że temat wody jest tak żywy i obecny w lokalnej społeczności.

Pani Sołtys Bożena Ogorzały pomyślała o wszystkich uczestnikach i nagrodziła każdego drobnym upominkiem. Każdy z Konkursu wyszedł obdarowany i zadowolony.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki:

Konkurs plastyczny „Woda – źródło życia”:

 

Miejsce 1 – Wanda Hornik kl. I i Wiktoria Mikulec kl. II

Miejsce 2 – Magdalena Król kl. I i Martyna Tokarczyk kl. II

Miejsce 3 – Paweł Maciak kl. I i Izabela Kowalczyk kl. II

Wyróżnienia –Dawid Dziadosz kl. I, Dorota Król kl. II, Oliwia Dorula kl. II, Błażej Hornik kl. III, Marcin Tomasiak kl. III, Oliwia Król kl. IV,  

 

Konkurs wiedzy „Woda – źródło życia”:

W kategorii klas V – VI Szkoły Podstawowej

Miejsce 1 – Marek Bołoz kl. VI a

Miejsce 2 – Jakub Citak kl. VI a

Miejsce 3 – Karolina Ogorzały kl. V a

Wyróżnienia – Paweł Krzak kl. V a, Patryk Gał kl. VI a, Filip Mikulec kl. VI a

W kategorii klas VII – VIII Szkoły Podstawowej

Miejsce 1 – Kamil Porębski kl. VIII b

Miejsce 2 – Anna Ptaśnik kl. VIII a

Miejsce 3 – Bartłomiej Sekuła kl. VIII a

Wyróżnienia – Kacper Jankowski kl. VIII a, Wojciech Ogorzały kl. VIII b, Natan Sałek kl. VIII b

 

Nagrody w konkursach wiedzy i konkursie plastycznym ufundowali:

Prezes Spółki Sądeckie Wodociągi Pan Tadeusz Frączek

Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski

Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek

Sołectwo Przysietnicy  - Sołtys Pani Bożena Ogorzały

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przysietnicy

 

Za wszystkie nagrody i obecność serdecznie dziękujemy.

Podziękowania składamy Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku oraz pomoc w organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy Spółce Sądeckie Wodociągi, Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Starego Sącza oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przysietnicy za wypożyczenie roll-upów i gadżetów promocyjnych.

 

K. Botwina

K. Krężel