jesteś na: Strona glownaOddziały przedszkolneCzyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas


Czyste powietrze wokół nas

 

 W roku szkolnym 2019/2020 w listopadzie, klasy 0-1, 0-2 przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas", który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

         Pierwszym etapem realizacji programu było zapoznanie rodziców z jego założeniami oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie. Kolejnym punktem realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

a)   co i dlaczego dymi,

b)   jak się czuję, kiedy dymi papieros,

c)   co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,

d)   jak unikać dymu papierosowego - nie pal przy mnie.

 

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 

W ramach realizacji programu w oddziałach przedszkolnych odbyły się następujące zajęcia:

·        „Gdzie i kiedy widzę dym?"- rysowanie według pomysłów i wiedzy dzieci różnych źródeł dymu.

·        „Co i dlaczego dymi?"- oglądanie i omawianie z dziećmi prezentacji multimedialnej. Zwiększanie wiedzy w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania.

·        „Zakaz palenia"- wykonanie tabliczki informującej o zakazie palenia w wyznaczonym przez dzieci miejscu, spacer po okolicy - szukamy rożnych źródeł dymu.

·        „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?"- zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Ćwiczenia oddechowe z muzyką relaksacyjną, rozmowa z dziećmi na temat doznań podczas ćwiczeń z emblematami kwiatów.

·        „Piosenka o Dinku"- słuchanie piosenki. Zapoznanie dzieci z maskotką programu: „Czyste powietrze wokół nas", dinozaurem Dinkiem.

·        „Nie pal przy mnie"- wykonanie kotylionu według pomysłów dzieci.

·        „Jak unikać dymu papierosowego?"- rozmowa z dziećmi na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

·        „Burza mózgów"- układanie zdań i haseł sprzeciwiających się palaczom.

 

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

 

Cecylia Soboń