jesteś na: Strona glownaAktualności

Aktualności

wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie o rekrutacji 2020/2021

13.02.2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

ogłasza zapisy

na rok szkolny 2020/2021

- dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przysietnicy.      

       Zapisy będą dokonywane w sekretariacie szkoły w dniach od 25 lutego 2020r. do 3 marca 2020r. na podstawie dokumentu potwierdzającego dane osobowe dziecka.

 

- dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Zapisy będą dokonywane w sekretariacie szkoły w dniach od 25 lutego 2020r. do 3 marca 2020r. na podstawie dokumentu potwierdzającego dane osobowe dziecka.

 

 Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (wieś Przysietnica) są przyjmowane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu, po złożeniu wypełnionego i podpisanego przez rodziców formularza ZGŁOSZENIA.

 

Pozostali kandydaci na uczniów podlegają procedurze rekrutacji zgodnej
z ustaloną procedurą na WNIOSEK RODZICÓW złożony do dyrektora szkoły.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny

2020/2021

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny

2020/2021