UKS

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”, założony został w 1998 r.

 przy Szkole Podstawowej w Przysietnicy przez pana Piotra Jarząba.

W ramach realizacji swoich statutowych zadań, prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Celem tych zajęć jest angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Na zajęciach sportowych główny nacisk kładziony jest na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz przygotowywano uczniów do zawodów sportowych organizowanych na terenie szkoły, gminy lub na wyższym szczeblu, co przyczynia się do wdrażania uczniów do pełnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

            W czasie wymienionych wyżej zajęć przeprowadzono następujące zawody sportowe na terenie szkoły:

Mistrzostwa Szkoły w:

 • tenisie stołowym,
 • grach zespołowych,
 • sportach zimowych,
 • szachach,
 • wyścigach rowerowych,
 • lekkiej atletyce.
 • biegi przełajowe o Puchar Dyrektora Szkoły,

Uczniowski Klub Sportowy jest organizatorem corocznych:

 • Gminnych zawodów siłowych,
 • Gminnej ligi tenisa stołowego,
 • Gminnej ligi piłki koszykowej

Uczniowie naszej szkoły brali udział w gminnych zawodach sportowych w następujących dyscyplinach

 • Bieg Niepodległości
 • Tenis stołowy
 • Gry zespołowe
 • Sporty zimowe,
 • Szachy,
 • Lekka atletyka
 • Zawody rolkowe