Scrabble

Program Szkolnego Koła Scrabble

 

Szkolne Koło Scrabble rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2012 roku. Wtedy to przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu "Scrabble w szkole". Do koła należą  chętni uczniowie szkoły. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dwie godziny lekcyjne.

Jaki jest cel programu?

Dla nauczyciela:

1.    Stanowi doskonałe narzędzie do motywowania uczniów do pracy.

2.    Pomaga zrealizować najważniejsze zadania wynikające z obowiązującej podstawy programowej.

3.    Pomaga i uczy pracy w grupie oraz współdziałania w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

4.    Daje nauczycielowi doskonale narzędzie sprawdzania wiedzy uczniów i utrwalania materiału lekcyjnego, co jest niezbędne dla prawidłowej ewaluacji realizowanych programów nauczania.

5.    Powoduje, że nawet mniej zdolni uczniowie próbują opanowywać realizowany materiał, a atmosfera zabawy i pracy całej grupy sprawia, że stają się oni aktywni.

Dla ucznia:

1.     Pomaga przezwyciężyć lęk przed szkołą (szczególnie u najmłodszych)

2.     Rozwija kreatywność

3.     Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.

4.     Pobudza i rozwija wyobraźnię dzieci i młodzieży

5.     Uczy współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji

6.     Pomaga przyswoić materiał w przyjemny sposób poprzez zabawę

7.     Wyzwala w uczniach chęć działania, co przekłada się na konieczną w procesie lekcyjnym tzw. energię grupową.

Jakie są założenia programu?

    Program nie służy jedynie popularyzacji standardowych reguł gry w Scrabble® oraz już istniejących jej wariantów, ale poprzez swoją innowacyjność daje szansę wprowadzenia wielu nowych zastosowań gry, które wspomogą proces edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

 

 Gra w scrabble pomaga w nauce języka polskiego, ortografii, a nawet matematyki i języków obcych. Uczy podejmowania strategicznych decyzji, logicznego myślenia, radzenia sobie ze stresem, zapamiętywania.

    Scrabble pobudzają wyobraźnię, rozwijają pamięć, pozwalają też poznać meandry poprawnej polszczyzny, są doskonałym narzędziem wspomagającym naukę w szkole.

    W komunikacji nie trzeba skupiać się jedynie na zareklamowaniu uczniom Kółka Scrabble® jako sposobu spędzania wolnego czasu. Warto wymieniać też inne korzyści, choćby na dany moment one były jedynie potencjalne. Taką korzyścią jest możliwość udziału w turniejach międzyklasowych, turniejach szkolnych, a także tych organizowanych przez Polską Federację Scrabble®. Dla młodych ludzi rywalizacja jest bardzo atrakcyjna. W tym przypadku mamy ponadto do czynienia ze zdrową jej formą, bezpieczną również z punktu widzenia uczniów, którzy unikają jej bezpośrednich form z powodu wewnętrznego poczucia zagrożenia konsekwencjami ewentualnej porażki. Dodatkowo możliwość udziału w rywalizacji międzyszkolnej buduje poczucie swoistej wspólnoty szkolnej, sprzyja integracji wewnętrznej i procesom budowania pozytywnych relacji wewnątrzgrupowych.

    Zajęcia z użyciem gry Scrabble® mogą ponadto stanowić część motywacji zewnętrznej uczniów. Zachęcają uczniów do poznawania nowych słów! Duży zasób słów to jedna z podstawowych zalet gracza w Scrabble®. Warto więc pracować nad poszerzaniem znajomości terminologii np. z różnych dziedzin nauki. W ramach działań Szkolnego Kółka Scrabble® mogą odbywać się zajęcia poświęcone za każdym razem innej dyscyplinie i związanemu z nią słownictwu. Prowadzenie gry, w której zasadą będzie używanie tylko słów związanych np. z literaturą, historią lub biologią zmotywuje uczniów do wyszukiwania specjalistycznej terminologii i pomoże w przyswajaniu nowych, mało popularnych pojęć, które mogą przydać się podczas rozgrywek.

 

W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia z użyciem gry scrabble odbywają się w ramach kółka redakcyjno-polonistycznego dla klas IV-V w środy o 13.35-14.20.

 

 Anna Golonka- opiekun Szkolnego Koła Scrabble