jesteś na: Strona glownaOdblaskowa SzkołaKonkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Tematem konkursu było opracowanie pracy plastycznej pt. "Jestem bezpieczny na drodze".  Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej. Prace należało wykonać dowolną techniką plastyczną. Klasy 1-3 na formacie A4, starsi uczniowie czyli klasy IV-VI mieli do wyboru format A3 lub A4.

Celem tego konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz dbania
o swoje bezpieczeństwo na drodze poprzez noszenie odblasków.

Wszystkich prac otrzymano 49, były bardzo pomysłowe i różnorodne. Obecnie rozwieszone są na korytarzach naszej szkoły.  Każdy uczeń, który brał udział w konkursie otrzyma nagrodę. Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu podsumowującym akcję „Odblaskowa Szkoła".

 

 

                                                                  Koordynator Krystyna Koszyk