jesteś na: Strona glownaPromocja zdrowiaEuropejski Kodeks Walki z Rakiem

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Dnia 25 listopada 2013 roku w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy odbyło się szkolenie dla Rodziców uczniów naszego gimnazjum. Szkolenie miało na celu propagowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W tym celu pedagog szkolny p. Zofia Magdalena Cieślewicz przekazała uczestnikom szkolenia informacje dotyczące tychże zaleceń, a następnie przedstawiła im prezentacje multimedialne dotyczące: czerniaka,  raka będącego skutkiem palenia papierosów, oraz aktywizacji  ruchowej i aktywności fizycznej – zapobiegającej otyłości oraz wzmacniającej zdrowie fizyczne i psychiczne.

Również uczniowie klas Ia, Ib, IIa, IIb, III gimnazjum zostali przeszkoleni przez pedagoga szkolnego Zofię Magdalenę Cieślewicz w listopadzie 2013 roku, na temat zaleceń  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Obejrzeli prezentacje multimedialne o aktywizacji fizycznej, czerniaku oraz wojnie biologicznej – profilaktyce tytoniowej.