jesteś na: Strona glownaArtykuły o konkursachKonkurs historyczny

Konkurs historyczny

Konkurs  historyczny

„Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”

 

Od listopada 2013r.  uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką p. Renaty Jachimczak uczestniczą w konkursie historycznym „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Organizatorem konkursu są Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz II Liceum Ogólnokształcące im M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Patronat medialny nad konkursem objął portal i miesięcznik „Sądeczanin”.

Konkurs dotyczy szerokiej tematyki Sądecczyzny ze szczególnym zwróceniem uwagi na miasto Nowy Sącz na przestrzeni dziejów po czasy współczesne. Konkurs przebiega wieloetapowo. Na początku wszyscy uczestnicy musieli złożyć pracę pisemną, która po spełnieniu kryteriów oceny kwalifikowała do etapu pisemnego. Uczniowie, którzy przeszli  do etapu międzyszkolnego to:

   Szkoła Podstawowa:

1.                  Piotr Bołoz - klasa Va

2.                 Aleksandra Kulig - klasa Va

3                   Katarzyna Nakielska - klasa Va

4.                  Katarzyna Opoka - klasa Va

5.                 Oliwia Rola - klasa VI

   Gimnazjum:

1.                       Małgorzata Śmierciak – klasa IIb

 

Etap międzyszkolny dla uczniów naszej szkoły miał miejsce w Zespole Szkół w Barcicach. Przebiegał w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Po tym etapie do finału zakwalifikowali się uczniowie:

Szkoła Podstawowa:

1. Aleksandra Kulig - klasa Va

2. Katarzyna Nakielska - klasa Va

Gimnazjum:

1. Małgorzata Śmierciak – klasa IIb

 

Finał konkursu odbędzie się 14 marca 2014r. w II Liceum Ogólnokształcącym  im M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Finalistom gratulujemy i życzymy pierwszych miejsc!

 

Renata Jachimczak