Debata

Debata „Co zmieniło się w naszej szkole i miejscowości w ciągu dziesięciu lat od wejścia do Unii Europejskiej ?”

 

31.03.2014 roku o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Przysietnicy odbyła się debata pod hasłem: „Co zmieniło się w naszej szkole i miejscowości w ciągu dziesięciu lat od wejścia do Unii Europejskiej ?”, która przedstawiła obraz zmian jakie dokonały się w szkole i w miejscowości w tym czasie. Debata została zorganizowana w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej XX edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Opiekę szkolnego koordynatora sprawuje od początku projektu p. mgr Elżbieta Kosiba. Prowadzącymi debatę byli uczniowie z klasy II a: Karol Gał i Michał Gizicki

W naszej debacie jako goście uczestniczyli: Pan Kazimierz Gizicki Wiceburmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz, Pani Barbara Porębska - Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół odpowiedzialna za projekty europejskie w gminie, a także radna sołectwa, Pani Zofia Golonka Dyrektor Zespołu Szkół w Przysietnicy, Pan Aleksander Łukasik - Wicedyrektor, Pan Tomasz Skut nauczyciel wychowania fizycznego oraz wszyscy uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami.

Wiceburmistrz p. Kazimierz Gizicki przedstawił zmiany jakie dokonały się w gminie. Dyrektor ZOFAS-u p. Barbara Porębska przybliżyła nam projekty edukacyjne, które pomogły nam pokonać bariery w procesie nauczania. Dyrektor szkoły p. Zofia Golonka przypomniała o doposażeniu szkoły w środki dydaktyczne. Nasz uczeń Wojciech Tokarczyk zastępujący nieobecnego  tatę - p. Andrzeja Tokarczyka opisał sposób, w jaki otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich na działalność rolną.

Nasz temat debaty został tak sformułowany, aby każdy z jej uczestników mógł się swobodnie wypowiedzieć i przedstawić określone stanowisko. Aby zaangażować uczestników do udziału w dyskusji zaprezentowaliśmy wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród społeczności lokalnej oraz uczniów na temat zmian, jakie zaszły w naszej szkole i miejscowości w ciągu dziesięciu lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w postaci prezentacji multimedialnej. Do poszczególnych slajdów dołączono zdjęcia, dzięki czemu uczestnikom łatwiej było ustosunkować się do wypowiedzi i obrony swojego stanowiska.  Uczniowie polemizowali ze sobą poruszając w dyskusji tematykę z zakresu: rolnictwa, kultury, edukacji.

Debatę zorganizowaliśmy w naszej szkole ze względu na liczne grono osób ze społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli władz gminnych, którzy chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestnikom debaty przedstawiliśmy jej plan oraz zasady dyskusji. Stanowiska gości stały się punktem wyjścia do zadawania pytań. Wypowiedzi dotyczyły różnych aspektów życia. Przedstawienie prezentacji i jej omówienie przez zespół projektowy otworzyło dyskusję, w której uczniowie wypowiadali się na temat zmian jakie zaszły w naszej gminie – dostrzegli dobre i złe strony wejścia Polski do UE. Następnie Pani dyrektor oceniła pracę uczniów. Czas ten wykorzystaliśmy na przygotowanie wniosków, a następnie przedstawienie ich wszystkich uczestnikom. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasza gmina w ciągu 8 lat otrzymała 200 mln zł. Dzięki tym środkom w naszej miejscowości powstała infrastruktura wodno – kanalizacyjna, powstało wiele nowych dróg, przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie na rozwój i modernizację, w tym Ochotnicza Straż Pożarna. Szkoła zastała doposażona w sprzęt sportowy i pracownie komputerowe. W ramach projektu W nowe jutro dziś idziemy otrzymaliśmy wiele środków dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. Projekt Lepszy start pozwolił na stworzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, muzycznych, logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.

Plany w miejscowości :

- budowa przekaźnika celem zwiększenia zasięgu GMS

- regulacja Potoku Przysietnickiego

- budowa chodników

- budowa wieży widokowej

Wyniki debaty zostały przedstawione wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom na zakończenie naszego spotkania. Plany związania z przyszłością umieściliśmy na łamach naszej szkolnej gazetki. Ponadto wyniki i wnioski z debaty znalazły się także na stronie internetowej szkoły.

 

Elżbieta Kosiba

 

 

Pani Dyrektor dokonała podsumowania przygotowania i przebiegu debaty.

W związku z nieobecnością koordynatora Pani Elżbiety Kosiby w ostatnim tygodniu cały ciężar prac konsultacyjnych z prowadzącymi debatę uczniami przypadł nauczycielom: pani Barbarze Owsiance i Katarzynie Dybowicz. Obydwie Panie nakreśliły scenariusz debaty, wspierały uczniów, pomagając zdobyć źródła informacji. Pani Dyrektor podkreśliła, że obserwowała przebieg prac, zaangażowanie uczniów, przygotowanie sali. Podziękowała prowadzącym uczniom, dobrze oceniła przebieg debaty, współpracę nauczycieli. Podziękowała gościom: Panu Kazimierzowi Gizickiemu oraz Pani Barbarze Porębskiej.