jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneKampania profrekwencyjna

Kampania profrekwencyjna

Kampania profrekwencyjna na rzecz wysokiej frekwencji w wyborach samorządowych 2014

 

Tradycją szkoły stało się podejmowanie przez uczniów gimnazjum działań mających na celu zwiększenie frekwencji w różnorodnych wyborach wśród społeczności lokalnej. Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia jest nauczycielka historii i Wiedzy o Społeczeństwie mgr Elżbieta Kosiba, pod kierunkiem której uczniowie klasy IIa w tym roku szkolnym realizują projekt „Jak zachęcić społeczność Przysietnicy do udziału w wyborach samorządowych?”

W ramach projektu uczniowie przeprowadzili wśród społeczności lokalnej ankietę, w której mieszkańcy udzielili odpowiedzi na dwa pytania. Jak oceniają pracę władz gminnych w poszczególnych dziedzinach w skali od 1 do 6? oraz Co chcieliby zmienić, ulepszyć w swojej miejscowości? Przeprowadzono też sondaż wśród ludzi młodych na temat ich potrzeb, zmian i oczekiwań. Wyniki uczniowie opracowali w formie prezentacji, która została omówiona na spotkaniu przedwyborczym z samorządowcami.

Działania, których podjęli się uczniowie miały na celu zachęcić dorosłych do udziału w zbliżających się wyborach samorządowych. Wymownym symbolem tych działań było umieszczone w przejściu głównym szkoły, urny nad którą umieszczone zostało hasło: „ Chcesz iść do przodu?- musisz wybrać drogę. Wybierz 16 listopada.”

Dorośli nie mogli przejść obojętnie obok argumentów, którymi uczniowie przekonywali dlaczego warto głosować i dlaczego wybory samorządowe są tak ważne dla mieszkańców Przysietnicy. Po prostu, żeby żyło się lepiej muszą dokonać dobrego wyboru. Muszą pójść głosować.

Dodatkowym zadaniem było opracowanie folderu o zasobach gminy Stary Sącz oraz miniinformatora o samorządzie terytorialnym. Zarówno foldery jak i miniinformatory uczniowie rozdali mieszkańcom Przysietnicy. Nie tylko słowem, ale też i obrazem uczniowie starali się dotrzeć do jak największej liczby wyborców. Stąd też przeprowadzono w szkole akcję plakatową poprzez , którą uczniowie zachęcali do udziału w wyborach.

Na holu szkolnego korytarza umieszczona została tematyczna gazetka z wymownym hasłem „Złych ludzi wybierają ludzie dobrzy, którzy nie głosują”, które towarzyszyło spotkaniu przedwyborczemu z gimnazjalistami w dniu 12 listopada 2014r.

 

Elżbieta Kosiba