jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneDebata przedwyborcza w Gimnazjum

Debata przedwyborcza w Gimnazjum

Debata przedwyborcza

 

12 listopada 2014r. w Zespole Szkół w Przysietnicy odbyło się spotkanie przedwyborcze z gimnazjalistami, na które zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Leleka, zastępcy burmistrza - Kazimierza Gizickiego oraz sołtysa wsi Kazimierza Paśnika. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Złych ludzi wybierają ludzie dobrzy, którzy nie głosują”.

Prowadzący spotkanie uczniowie, Karol Gał i Michał Gizicki po przywitaniu gości przedstawili wszystkim plan spotkania, a potem oddali głos uczniom realizującym projekt „Jak zachęcić mieszkańców Przysietnicy do udziału w wyborach samorządowych 2014?”

 Spotkanie miało na celu przedstawienie przez uczniów wyników ankiety przeprowadzonej wśród społeczności lokalnej na temat oceny przez nich działalności władz gminnych w poszczególnych dziedzinach życia  w mijającej kadencji. Uczniowie zapoznali  także uczestników spotkania z wynikami sondażu Potrzeby Przysietnicy widziane oczami ludzi młodych przeprowadzonego wśród młodzieży.

Na liczne pytania uczniów wyczerpujących wypowiedzi udzielał sołtys wsi Pan Kazimierz Paśnik. Dotyczyły one  głównie: budowy kanalizacji, regulacji Potoku Przysietnickiego oraz budowy przekaźnika zasięgu telefonii komórkowej.

Uczennice klasy 2b: Karolina Gizicka  i Kinga Gizicka przedstawiły prezentację multimedialną  pt: Gmina Stary Sącz, w której  zwróciły szczególną uwagę na przeprowadzone liczne inwestycje na terenie gminy podczas czteroletniej kadencji obecnych władz.

Uczniowie zaprezentowali również przygotowane przez siebie piosenki, których tematem przewodnim było zachęcenie mieszkańców do udziału w zbliżających się wyborach. Piosenkę zaśpiewała solo Alicja Porębska z klasy 2a, zaś Magdalenie Tomasiak z klasy 3b towarzyszyła akompaniamentem gitarowym Beata Soboń.

Uczestnikom spotkania na koniec debaty rozdano przygotowane foldery o gminie starosądeckiej oraz miniinformatory o samorządzie terytorialnym. Na zakończenie głos zabrał Pan dyrektor Aleksander Łukasik, który podsumował spotkanie i podziękował gościom za przybycie.

 

Elżbieta Kosiba