jesteś na: Strona glownaBiblioteka szkolnaO bibliotece

O bibliotece

O bibliotece

 

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Przysietnicy powstała prawdopodobnie wraz z powstaniem Szkoły Podstawowej. W kronikach szkoły nie ma zapisu informującego o jej powołaniu. Z przekazów ustnych wiadomo, że początkowo księgozbiór nie był zbyt imponujący i mieścił  się w szafie znajdującej się w pokoju nauczycielskim. Pierwszy zapis  w księgach inwentarzowych  pojawia się w roku szkolnym 1953/1954.

Obecnie w bibliotece znajdują się księgozbiory Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Służą one wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

Biblioteka szkolna dysponuje ponad 8 tys. różnorodnych zbiorów, które co roku są wzbogacane o nowe pozycje. Dobrze zaopatrzony jest dział lektur dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W księgozbiorze podręcznym znajduje się wiele słowników i encyklopedii oraz książek popularnonaukowych. Gromadzone są materiały dotyczące miejscowości i regionu. Dużym zainteresowaniem cieszą się prenumerowane czasopisma dla młodzieży: „Młody Technik”, „Victor Junior” i „Victor Gimnazjalista”.

W każdym roku szkolnym zbiory biblioteki są wzbogacane o kilkadziesiąt nowych egzemplarzy - w miarę możliwości zgodnie ze zgłaszanym przez użytkowników zapotrzebowaniem. Kupowane są nowości i serie popularnych wśród dzieci i młodzieży wydawnictw oraz literatura  potrzebna do konkursów przedmiotowych.

W roku 2004 w bibliotece utworzone zostało stanowisko internetowe do dyspozycji wszystkich użytkowników. Było to – po sekretariacie – jedno z pierwszych „okien na świat” w szkole!  Od roku 2008 w bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi z pełnym edukacyjnym oprogramowaniem. Od września 2015r. pomieszczenie Biblioteki szkolnej zostało wyposażone w nowe meble przez co zyskało atrakcyjny wizerunek, zachęcający uczniów do odwiedzin i korzystania ze swoich zbiorów. 

Od roku 2004 na stanowisku bibliotekarza pracuje p. Renata Jachimczak. Nauczyciel bibliotekarz oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, angażuje się w realizację projektów i przedsięwzięć na terenie szkoły,  uczestnicząc w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych – nie tylko tych, promujących czytelnictwo. Działalność biblioteki nie ogranicza się do zaspokajania zapotrzebowań czytelniczych i informacyjnych uczniów. Bibliotekarz stara się inicjować i wspomagać różnorodne przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na terenie szkoły. Organizowane są spotkania z twórcami sztuki i literatury, konkursy i wystawy. (Kronika tych działań znajduje się w zakładce „Wydarzenia…”) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i rodzicami uczniów, Filią Biblioteki Publicznej w Przysietnicy i Powiatową i Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu oraz CKiS im Ady Sarii w Starym Sączu.

W bibliotece od roku 2012 działa Koło redakcyjne Gazetki Szkolnej Szkoły Podstawowej - „Ze Szkolnej Ławy”, odbywały się też zajęcia koła plastycznego i informatycznego - „Edukacyjne gry i zabawy Internetowe”. Od roku szkolnego 2014/2015 bibliotekarz prowadzi rozwijające zainteresowania zajęcia artystyczne z haftu matematycznego.

Nauczyciel bibliotekarz zajmuje się przygotowywaniem uczniów do tematycznych konkursów wiedzy o Sądecczyźnie. Reprezentanci naszej szkoły zajmują w nich wysokie lokaty, znajdując się w gronie finalistów. 

W styczniu 2016r. wymienione zostało na nowe wyposażenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej a we wrześniu 2016r. nastąpiła modernizacja pomieszczenia biblioteki, która wyposażona została w nowe, funkcjonalne meble.