Zuchy

rok szkolny 2020/2021

 

Terenowa zbiórka zuchów i harcerzy

Eko-zbiórka

Pierwsza zbiórka Gromady Zuchowej

 

rok szkolny 2019/2020

 

XXIX Nocny Bieg Mikołajkowy

Wesoło i zdrowo, bo na sportowo

Nowe mieszkania dla ptaków

 

rok szkolny 2018/2019

 

Ognisko Zuchów i Harcerzy

Wiosenna Impreza na Orientację

Choćby wszyscy zapomnieli, my nie zapomnimy

Tramp 2019

XXVIII Nocny Bieg Mikołajkowy

Hufcowy Zlot Stulecia

 

rok szkolny 2017/2018

VIII Harcerskie Poszukiwanie Pierścienia św. Kingi

Tramp 2018

Pamiętamy o tych, co odeszli...

Aktywne Zuchy

Pierwsza zbiórka

rok szkolny 2016/2017

 

VII Starosądeckie Poszukiwania Pierścienia św. Kingi

"Obiecuję być dobrym Zuchem Ochoczym"

Sądecki Trapez

Warsztaty robienia kwiatów z bibuły

"Ósme Echo" - Piwniczna 2017

Rozśpiewani Harcerze i Zuchy

Kolaż z charakterem

XXVI Nocny Bieg Mikołajkowy Zuchów i Harcerzy

Zuchy pamiętają

Rozpoczynamy nowy rok harcerski i zuchowy

 

rok szkolny 2015/2016

Poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Obietnica Zucha

Wielkanocna zbiórka zuchów i harcerzy

Jesienne ognisko

Zbiórka zuchów i harcerzy

 

rok szkolny 2014/2015

 W roku szkolnym 2014/2015 wznowiono działalność Gromady Zuchowej.

26 września odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym przedstawiono plan pracy.

Gromadę Zuchową tworzą uczniowie klasy I a i I b

Durasik Kinga I a

Konieczna Natalia I a

Al.-Sheihk Taha Ryszard I a

Olejarz Piotr I a

Jarząb Dominika         I b

Krzak Julia I b

Motyka Zuzanna I b

Prusaczyk Anna         I b

Ptaśnik Ewelina          I b

Barnach Piotr I b

Dorula Artur I b

Mikulec Tomasz          I b

Padula Kryspin I b

Opiekunami gromady zuchowej są Opoka Małgorzata i Stelmach Barbara.

Zuchy poznały swoje prawa i obowiązki. W ciągu całego roku szkolnego, podczas spotkań zdobywały różne sprawności np. PATRIOTA, OPIEKUN ZWIERZAT, SPOTROWIEC i inne.

18 października 2014r. spotkaliśmy się z panem Kuligiem, który przybliżył nam pracę Koła Łowieckiego. Mogliśmy zobaczyć puchacza i sarenkę, które po wyleczeniu zostaną wypuszczone na wolność. Pan Kulig opowiedział o polowaniach i pokazał trofea łowieckie. Być myśliwym to nie tylko polować, ale i pomagać zwierzętom. Dzieci zobowiązały się pomagać zwierzętom szczególnie zimą.

Podczas zbiórki gromady zuchowej w dniu 6 listopada przygotowywaliśmy biało–czerwone kotyliony. Słuchaliśmy patriotycznych pieśni i piosenek żołnierskich z czasów Legionów Piłsudskiego. Braliśmy również czynny udział w akademii z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w naszej szkole.

Braliśmy udział w „Poszukiwaniu Mikołaja”, odgadywaliśmy zagadki i hasła przygotowane przez druhny Katarzynę Opoka i Beatę Soboń. Śpiewaliśmy piosenki a na zakończenie otrzymaliśmy prezenty. W okresie zimowym dotrzymując danego słowa, pomagaliśmy zwierzętom- dostarczaliśmy ziarno do „Jadłodajni dla bażantów”. Dbaliśmy również o środowisko i dlatego wzięliśmy udział w „Sprzątaniu Świata”. Podczas zbiórek poznawaliśmy, jaki powinien być Zuch, braliśmy udział w grach terenowych, podczas których rozwiązywaliśmy rożne zadania, szukaliśmy ukrytych informacji i uczyliśmy się jak zachować się w różnych nietypowych sytuacjach.

Wszystkie podjęte działania miały na celu przygotowanie zuchów do złożenia „Obietnicy”.

Małgorzata Opoka

Barbara Stelmach