jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneWF z klasą - debata gimnazjalna

WF z klasą - debata gimnazjalna


WF z klasą - debata gimnazjalna

 

Debata ogólnoszkolna rozpoczęła się 05.11.2015r. o godz. 9:00 od przywitania wszystkich uczestników a następnie uczniowie klasy II Gimnazjum przedstawili prezentację  multimedialną na temat projektu WF z klasą. Dzięki temu wszyscy uczestnicy Debaty zapoznali się z celami i założeniami Programu WF z klasą.  Każdy z prowadzących debatę ubrany był w koszulkę z logo programu, co podkreślało wagę debaty.

W debacie wzięło udział 90 uczniów z klas I – III Gimnazjum oraz  Wicedyrektor szkoły i 6 nauczycieli nieuczestniczących w programie. Uczestnicy debaty zajęli miejsca w kręgu, co stworzyło miłą atmosferę do dyskusji. Debatę prowadzili uczniowie klasy II:  Daniel Plata, Kacper Ogorzały, Kamil Adamczyk, Dawid Ruchała. Uczniowie klasy II Gimnazjum nadzorowali podział na grupy, wybór rzeczników klasowych, zbieranie i sortowanie wniosków wypracowanych przez zespoły klasowe. Nauczyciel wspierający projekt wykonywał dokumentację fotograficzną obrad. W czasie spotkania funkcję sekretarza pełniła Kamila Abramczyk z klasy II Gimnazjum, która protokołowała  wnioski i spostrzeżenia z obrad.

Ważnym elementem debaty była dyskusja w zespołach klasowych na temat jak w szkole do tej pory prowadzone były lekcje wychowania fizycznego. Uczestnicy debaty w mniejszych zespołach gorąco dyskutowali na temat wartościowych aspektów lekcji wychowania fizycznego, a następnie wypracowane przez zespół plusy spisane na karteczkach przekazali prowadzącym. Prowadzący debatę porządkowali uwagi uczniów pod względem kategorii, a w razie wątpliwości pytali uczestników o wyjaśnienie. Podobnie postąpiono z pytaniem dotyczącym minusów zajęć sportowych w szkole. Po każdym z pytań następowała ogólna dyskusja na temat przykładów podawanych przez uczniów oraz konkretyzowanie niektórych wypowiedzi tak, aby protokolant mógł wyczerpująco i satysfakcjonująco uczniów zapisać omawiany problem. Każdy z uczniów miał możliwość odniesienia się do problemu podawanego przez prowadzących. Uczeń zgłaszający  pytania lub zagadnienia jak również nauczyciel i prowadzący debatę otrzymywali mikrofon, by każdy z uczestników mógł wyraźnie słyszeć ich wypowiedź.

 

Najczęstszymi przykładami dobrych praktyk dla uczniów było:

Ø prowadzenie różnorodnych zajęć,

Ø częste wyjścia na boisko szkolne i  zajęcia na świeżym powietrzu,

Ø dobrze przeprowadzane rozgrzewki,

Ø wybór gier zespołowych do realizacji

 

Na pytanie „Nad czym  warto popracować?” uczniowie odpowiadali:

Ø nad urozmaiceniem zajęć,

Ø doskonaleniem rozgrzewek,

Ø zakupem nowego sprzętu sportowego,

Ø zmianą zasad korzystania z boiska szkolnego,

Ø usprawnieniem komunikacji w relacjach uczeń- nauczyciel

 

Następnie przystąpiono do dyskusji na temat propozycji udoskonalenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie najczęściej podawali:

Ø zróżnicowanie ćwiczeń, dyscyplin sportowych,

Ø możliwość prowadzenia gier  razem z nauczycielem,

Ø możliwość wykorzystywania różnorodnego sprzętu sportowego,

Ø chęć rywalizacji między uczniami- nauczycielami- rodzicami w ramach turniejów organizowanych w szkole

 

Nauczyciele realizujący projekt zauważyli efekty realizacji projektu WF z klasą w ubiegłym roku szkolnym. Znaczące było wskazywanie przez uczniów jako pozytywne prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu oraz poprawę różnorodności zajęć. Uczniowie w dalszym ciągu chcą doskonalić prowadzenie rozgrzewek, widząc efektywność i znaczenie dla własnego zdrowia i sprawności fizycznej. Ponadto nauczyciele zadeklarowali chęć zróżnicowania ćwiczeń i dyscyplin sportowych wykorzystaniem różnorodnego sprzętu sportowego dostępnego w szkole. Zaproponowano zorganizowanie turniejów sportowych np. Turniej Mikołajkowy, Turniej Noworoczny itp. dla uczniów, rodziców i nauczycieli, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników debaty

W dalszej części debaty przeprowadzono  dyskusję w zakresie wyboru zadania do realizacji w I semestrze  a następnie nad formami realizacji wybranego zadania.

Wspólną decyzją uczniów i nauczycieli był wybór zadania:  Wf dla dziewczyn.

 

Na koniec spotkania uczniowie mieli okazję do podzielenia się osobistymi wrażeniami z przeprowadzonej debaty i stwierdzili, że takie działania na pewno wpłyną pozytywnie na wizerunek lekcji wf w naszej szkole, a tym samym zachęcą większą grupę uczniów do działania.

 

 Piotr Jarząb