Planowane cele

Cele planowane do osiągnięcia

 

1.   Ukazywanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania i apelu Papieża Franciszka o niesieniu pomocy najuboższym.

2.   Zaszczepienia  w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

3.   Wskazywanie różnorodnych sposobów realizacji idei miłosierdzia poprzez konkretne działania.

4.   Kształtowanie postaw bezinteresownej życzliwości wobec cierpiących, samotnych i chorych.

5.   Uczenie się odpowiednich postaw, tolerancji wobec niepełnosprawności  rówieśników oraz osób starszych.

6.   Kształtowanie  serc młodych ludzi do  odkrywania  poczucia sensu i radości, jakie daje pochylanie się nad ludźmi będącymi w potrzebie.

7.   Podejmowanie konkretnych działań względem potrzebujących.

8.   Rozbudzanie w młodych ludziach wrażliwości na potrzeby psychiczne, duchowe i materialne dzieci i osób starszych.