Harmonogram działań

 

Planowane działania

Termin rozpoczęcia działań

Termin zakończenia

działań

 

Podział zadań w zespole

 

1.  Przeprowadzenie spotkań organizacyjnych dla wolontariuszy biorących udział w projekcie

 

 

 

 

05.10.2015

 

 

 

19.10.2015

 

1. Zapoznanie wolontariuszy z ideą   projektu.   

2. Wyłonienie chętnych do udziału we      wspomnianym przedsięwzięciu.

3. Praca zespołu nad wyborem tytułu    projektu, adresatów oraz podejmowanymi działaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktywny udział  w działaniach  podejmowanych w ramach Tygodnia Misyjnego

 

 

 

17.10.2015

 

 

 

18.10.2015

 

1. Wsparcie modlitewne Misji Świętych poprzez włączenie się grupy wolontariuszy w liturgię Mszy Świętej na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, przygotowanej pod kierunkiem siostry katechetki.

 

 

 

 

12.10.2015

 

 

 

23.10.2015

 

1. Przygotowanie przedstawienie pt. „Róże Świętej Teresy” dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły zorganizowane przez siostrę katechetkę  przy współudziale członków projektu.

 

 

 

 

18.10.2015

 

 

 

29.10.2015

 

1. Wykonanie  oraz ekspozycja prac uczniowskich przedstawiających pracę misjonarzy całego świata pt. „ Od nawrócenia do misji”.

 

 

 

 

 

12.10. 2015

 

 

 

 

24.10.2015

 

1. Zorganizowanie wycieczki dla dzieci naszej szkoły przez siostrę katechetkę:

             -  zwiedzanie wioski misyjnej,

             -  warsztaty u Księży Salezjanów,

               - zwiedzenie papieskiej parafii Niegowić,

               - zwiedzanie Domu Pamięci Sługi Bożego  o. Anzelma Gądka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wsparcie ubogich  w krajach Afryki

     

 

 

Kontynuacja z ubiegłych lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ”Adopcja Serca” i współpraca z Ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri:

- włączenie się uczniów gimnazjum w                   niesienie finansowej pomocy  koleżance z Afryki poprzez comiesięczne składki  zorganizowane w klasach

-  utrzymywanie  kontaktu z nią i jej             rodziną poprzez korespondencję listową

- współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr           od Aniołów (polskim zgromadzeniem bezhabitowym)

 

 

07.12.2015

 

 

 26.12.2015

 

1. Przygotowanie Kolędników Misyjnych i włączenie się grupy wolontariuszy uczestniczących w projekcie do opieki nad grupami kolędniczymi.

 

 

 

03.11 2015

 

 

17.11.2015

 

1. Zorganizowanie akcji „Czekolada dla Madagaskaru”, w ramach której wolontariusze przeprowadzą  w klasach zbiórkę słodyczy dla dzieci z Madagaskaru.

 

 

4.Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz rehabilitacji chłopca porażonego przez piorun

 

 

 

Kontynuacja z ubiegłych lat

 

 

 

 

1. Przyjmowanie zakrętek w szkole.

Odwiezienie ich do domu chłopca w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Towarzyszenie osobom starszym, chorym i samotnym naszej miejscowości i pomoc w codziennych czynnościach

 

 

Grudzień

2015

 

 

Czerwiec

2016

 

1. Pozyskiwanie informacji od lokalnego Caritas o potrzebach osób starszych, chorych i samotnych.

 

 

 

Październik

2015

 

 

Czerwiec

2016

 

1. Pomoc osobom potrzebującym w codziennych porządkach domowych, drobnych pracach w ogrodzie i polu, wspólne rozmowy , czytanie książek, gazet, czasopism, słuchanie radia, uczenie się „bycia” na co dzień z cierpiącym, samotnym człowiekiem.

 

 

 

 

 

03.12.2015

 

 

 

 

08.12.2015

 

1. Godzina Łaski 8 grudnia

 zorganizowanie modlitewnego spotkania dla wiernych parafii zwłaszcza ludzi samotnych i chorych:

- transportu do kościoła i z powrotem

- przygotowanie pieśni i modlitw

-wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu

 

 

6.Pomoc koleżeńska w nauce

 

 

Październik

2015

 

 

Czerwiec

2016

 

1.  Zorganizowanie pomocy uczniom, w ramach której członkowie PCK oraz wolontariusze projektu wraz z opiekunami cyklicznie wg harmonogramu pomagać będą uczniom mającym problemy w nauce bądź zaniedbanym wychowawczo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Akcje charytatywne własne, których celem jest pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem dla najuboższych rodzin lokalnej społeczności

 

 

 

04.11. 2015

 

 

 

20.12 2015

 

1. Jarmark Anielski zorganizowany przy parafii, w ramach którego zostaną  sprzedawane przygotowane wcześniej przez wolontariuszy aniołki, kartki świąteczne i inne ozdoby choinkowe.

 

 

07.12.2015

 

21.12.2015

 

1. Adwentowa zbiórka żywności w szkole

 

 

 

 

14.12.2015

 

 

 

21.12.2015

 

1. Kiermasz   bożonarodzeniowy:

- przygotowanie i sprzedaż samodzielnie wykonanych ozdób choinkowych, stroików oraz dekoracyjnych kartek świątecznych

 

 

 

 

05.01.2015

 

 

 

24.01.2016

 

1.Koncert charytatywny, który odbędzie się w szkole: „ Podziel się sobą”, w ramach którego wystąpi zdolna młodzież naszej szkoły, aby zaprezentować swoje umiejętności i talenty  wokalne, muzyczne jak i teatralne.

 

 

 

 

08.02.2016

 

 

 

12.02.2016

       

1. Kiermasz walentynkowy :

- przygotowanie i sprzedaż samodzielnie wykonanych kartek walentynkowych z sentencjami i okolicznościowymi aforyzmami, baloników.

 

 

 

11.01.2016

 

 

 

23.01.2016

 

1. Kolęda członków grupy wolontariatu:

- przygotowanie scenariusza przedstawienia kolędowego, kolęd i pastorałek.

- odwiedzanie z kolędą mieszkańców wsi, a wśród nich ludzi starszych, chorych, samotnych.

 

 

05.03.2016

 

19.03.2016

 

1. ”Jałmużna Wielkopostna” – kwesta w sklepach na rzecz ubogich rodzin.

 

 

 

09.03.2016

 

 

18.03.2016

 

1. Kiermasz wielkanocny:

- przygotowanie i sprzedaż samodzielnie wykonanych ozdób świątecznych, stroików wielkanocnych oraz  kartek okolicznościowych .

 

 

 

09.05.2016

 

 

27.05.2016

 

1. Zbiórka maskotek na rzecz Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 

 

8. Akcje charytatywne wspierające działalność stowarzyszeń i fundacji

 

Listopad 2015

 

Grudzień

2015

 

1. ”Góra Grosza”- udział i wsparcie rodzinnych domów dziecka poprzez zbiórkę pieniężną.

 

 

Grudzień 2015

 

Marzec 2016

 

1. Współpraca ze stowarzyszeniem Sursum Corda w dystrybucji kartek świątecznych.

 

 

 

Wrzesień

2015

 

 

Czerwiec

2016

 

1. Udział w akcji Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych: „Pomóż i Ty”- coroczna akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty” polegająca na dystrybucji wśród uczniów cegiełek fundacji.

 

 

 

Marzec 2016

 

 

Maj 2016

 

1. ”Pola Nadziei”- włączenie się w ogólnopolską akcję niesienia pomocy podopiecznym hospicjów poprzez przeprowadzenie kwesty do puszek.

 

 

Wrzesień 2015

 

Czerwiec

2016

 

1. ” Komórka na misje” – zbiórka zużytych telefonów komórkowych z przeznaczeniem na renowację lub recykling.

 

 

 

 

 

9.Pomoc materialna dla  ubogich rodzin społeczności lokalnej

 

 

 

07.12.2015

 

 

 

18.12.2015

 

1. ”Wigilijne Dzieło Pomocy Ubogim”

- przygotowanie i rozdanie bożonarodzeniowych paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 

07.03.2016

 

 

18.03.2016

 

1. ”Wielkanocne Dzieło Pomocy Ubogim”

-przygotowanie i rozdanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Spotkania integracyjne

 

Grudzień 2015

 

Grudzień 2015

 

1. Spotkanie z dziećmi  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu:

- przedstawienie mikołajkowe.

 

 

Kwiecień 2016

 

Kwiecień 2016

 

1. Spotkanie z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” Gniazdo” w Starym Sączu.

 

 

Czerwiec 2016

 

Czerwiec 2016

 

1. Spotkanie z Wychowankami Domu Dziecka w Klęczanach:” Serce Sercu”

- wspólne śpiewanie

- wręczenie symbolicznych  prezentów z okazji Dnia Dziecka.