Rozpoczęcie działań w szkole

„Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość”

 

                   Od 1 września 2015 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ Dłonie są krajobrazem serca” w ramach małopolskiego projektu „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt ten potrwa do końca roku szkolnego. Uczestniczy w nim 20 wolontariuszy naszej szkoły pod opieką pani Zofii Magdaleny Cieślewicz  oraz pani Alicji Nakielskiej.         

                 Naszym przedsięwzięciem pragniemy objąć ubogie dzieci naszej szkoły, zaniedbane wychowawczo oraz pochodzące z rodzin wielodzietnych i niepełnych, wychowujące się bez rodziców w domach dziecka oraz dzieci niepełnosprawne. Pracując wśród dzieci i dla dzieci, uważamy, że to właśnie im, z uwagi na ich wiek, wrażliwość i  specyficzne potrzeby związane z ich rozwojem, należy się szczególna troska i opieka.                  

Pomocną dłoń chcemy podać także osobom starszym, które cierpią niejednokrotnie ból osamotnienia, są słabi i schorowani. W obecnym świecie chorzy i cierpiący doznają coraz mniejszej pomocy i coraz większej samotności. Dostrzegamy to także i my. Jako mieszkańcy tej miejscowości widzimy wiele starszych osób, które czekają choćby tylko na życzliwy, najmniejszy nawet gest dobroci z naszej strony. Podążając za drogowskazem Świętego Jana Pawła, który mówi, iż „Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość” chcemy nieść ją tam, gdzie jest  najbardziej potrzebna, a więc małym, chorym i słabym.

          Nie możemy być również obojętni na trudne doświadczenia  krajów rozwijających się, gdzie głód i niedożywienie to problemy stale tam pojawiające się, a nieodłącznym ich towarzyszem jest bieda, która w znacznej mierze je warunkuje. Mając w środowisku lokalnym siostrę zakonną pracującą na misjach w Afryce, z którą utrzymujemy stały kontakt i która  informuje nas o potrzebach jej podopiecznych, czujemy się zobligowani, by i tam nieść  pomoc i ofiarę.

            Wyznaczyliśmy sobie wiele działań w ramach tego projektu, dlatego też w jego realizację włączają się nie tylko osoby w nim uczestniczące, ale cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami i wszyscy ludzie, których serca są wrażliwe i czułe na cierpienie, brak akceptacji i zrozumienia.

Alicja Nakielska