Akcja dobroczynna – DAR SERCA

 

Akcja dobroczynna – DAR SERCA

 

W dniach 08-09.11.2016r. w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjalnym w Przysietnicy odbyła się akcja „Dar Serca” na wsparcie  leczenia Laury Olszowskiej – dziewczynki z pobliskiej miejscowości Barcice - chorej na białaczkę.

Akcję przygotował i przeprowadził Wolontariat szkolny pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół w Przysietnicy: p. Zofii Magdaleny Cieślewicz oraz p. Karoliny Botwiny przy ogromnym wsparciu przewodniczącej Rady Rodziców – pani Agnieszki Olszowskiej

Podczas zbiórki publicznej „DAR SERCA” społeczność szkolna (dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) mogli ofiarować drobne kwoty na rzecz leczenia Laury Olszowskiej. Całość, pozyskanych podczas tej zbiórki publicznej środków, przekazano na rzecz leczenia dziewczynki. Podziękowania za pomoc w uzyskaniu nagród na loterię fantową należą się przede wszystkim przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszce Olszowskiej oraz nauczycielom Zespołu Szkół w Przysietnicy.

Dziękujemy Wolontariatowi Szkolnemu za organizację Akcji „Dar Serca” oraz wszystkim, którzy wzięli w niej udział, a więc uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz nauczycielom.